Chirurgia stomatologiczna Szczecin

Ekstrakcja, usuwanie, nacinanie, hemisekcja, redektomia, resekcja, odbudowa, podnoszenie dna zatoki szczękowej

Zarezerwuj wizytę!

Zarezerwuj on-line lub zadzwoń

Nowoczesna chirurgia dentystyczna

Zabiegi chirurgiczne

Umiejętności stomatologów pracujących w klinice dentystycznej dr Gajdy w Szczecinie, ich kliniczne doświadczenie i specjalistyczna wiedza gwarantują Państwu skuteczny, szybki i bezbolesny sposób wykonania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej.  Nasza klinika poza standardowymi technikami chirurgicznymi może zaoferować alternatywne procedury chirurgiczne, a to dzięki posiadaniu przez nas najnowocześniejszych urządzeń takich jak Piezosurgery (skaler do kości) oraz XO Odontosurge (nóż elektryczny wysokiej częstotliwości).
Dla zapewnienia pełnego komfortu, wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej są wykonywane w znieczuleniu, z użyciem najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych preparatów. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi pracownikami.

Zabiegi

Chirurgia stomatologiczna w klinice dr Gajdy

Ekstrakcja zęba

Ekstrakcja zęba to inaczej jego usunięcie (wyrwanie zęba), które polega na oddzieleniu go od otoczenia i wyjęciu z zębodołu. Należy pamiętać, że zabieg ten jest ostatecznością, a stomatolodzy pracujący w naszej klinice – wykorzystując najnowsze osiągnięcia stomatologii – dokładają wszelkich starań, aby utrzymać ząb w jamie ustnej. Zabieg zawsze odbywa się pod znieczuleniem nie powodując żadnego dyskomfortu u pacjenta.

Ekstrakcja operacyjna

Ten typ ekstrakcji dotyczy przede wszystkim pozostawionych korzeni i zębów zatrzymanych w kości. Zębem zatrzymanym jest każdy ząb stały, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrznięty. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości, ale mogą to być również górne kły, górne jak i dolne siekacze i zęby przedtrzonowe. Chirurgiczne usunięcie takiego zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż zwykła ekstrakcja, lecz dzięki umiejętnościom naszych lekarzy nie stanowi dla pacjenta większej uciążliwości, a odpowiednio zaopatrzona rana przyspiesza prawidłowe gojenie.

Nacinanie ropni

Ropień powstaje w wyniku ostrego stanu zapalnego tkanek otaczających wierzchołek korzenia zęba. W takiej sytuacji niezbędne jest nacięcie ropnia w znieczuleniu miejscowym oraz trepanacja komory zęba, w celu usunięcia treści ropnej. Dalsze postępowanie uzależnione jest od stanu zniszczenia zęba – leczenie endodontyczne lub ekstrakcja (usunięcie) zęba.

Usuwanie torbieli

Torbiel okołowierzchołkowa jest zazwyczaj ostatnim, już bardzo późnym etapem zapalenia tkanek otaczających korzeń zęba. Wycięcie torbieli często łączy się z usunięciem wierzchołka korzenia, od którego rozpoczęło się zakażenie. Zabieg polega na odsłonięciu wyrostka zębodołowego (kości) i wycięciu jej fragmentu przy użyciu specjalnych narzędzi aby dostać się do zmiany. Torbiel zostaje usunięta, a miejsce po niej dokładnie oczyszczone i wypełnione materiałem kościozastępczym. Dzięki temu kość może się swobodnie zagoić i nie ulega zanikowi, co pozwala zachować odpowiedni kształt twarzy i zgryzu. Leczenie trwa około pół roku, w tym czasie należy też bezwzględnie stosować się do zaleceń naszych stomatologów. Regularne wizyty kontrolne zapewnią prawidłowy proces gojenia i pozwolą uniknąć poważniejszych powikłań.

Hemisekcja i radektomia

Zabiegi te wykonuje się w przypadku zębów wielokorzeniowych, gdy nie ma możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego jednego z korzeni lub jeśli przy jednym z korzeni występują zmiany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Radektomia polega na odcięciu całego problematycznego korzenia, zaś hemisekcja na usunięciu połowy zęba wraz z jednym z korzeni – pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej. Radektomię stosujemy w przypadku zmian w zębach trzonowych górnych, natomiast hemisekcję na zębach trzonowych dolnych.

Resekcja wierzchołków korzeni

Resekcja wierzchołków korzeni polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym jego powstaniem. Ten sposób leczenia stwarza warunki do prawidłowej odbudowy w miejscu usuniętych zmian chorobowych, może też wspomóc zastosowanie materiału pobudzającego odbudowę kości. Resekcja najczęściej dotyczy zębów jednokorzeniowych zlokalizowanych w przednim odcinku szczęki oraz żuchwy i najczęściej pozwala na uratowanie zęba przed ekstrakcją.

Dodatkowe zabiegi chirurgiczne

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi stomatologicznemu dostępnemu dla pacjentów kliniki stomatologicznej i bogatej wiedzy lekarzy, nasza klinika dentystyczna jest w stanie zaoferować specjalistyczne typy zabiegów chirurgicznych:

  • odbudowa kości – tzw. zabieg sterowanej regeneracji kości,
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej.
Zabiegi odbudowy kości

Augmentacja kości

Sterowana regeneracja kości (augmentacja kości), jest chirurgicznym zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego. Pozwala wyeliminować następstwa zaniku kości, które wraz z upływem czasu prowadzić może do utraty uzębienia. Kość ulega zanikowi w dwóch mechanizmach: pierwszy jest związany z zapadaniem się wyrostka zębodołowego w kierunku zębodołu, zaś drugi wynika z braku dotychczasowej stymulacji kości przez siły powstające w trakcie żucia, które normalnie są przenoszone przez koronę zęba i jego korzeń na kość. Stymulacja ta jest potrzebna do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej. Jej brak prowadzi do rozrzedzenia i osłabienia ów tej, a także powoduje zwężenie i skrócenie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.

Implantacja

Sterowaną regenerację kostną przeprowadza się przeważnie łącznie z zabiegiem implantacji. W efekcie zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet najcieńszych i najkrótszych implantów, gdyż albo nie zostałyby one całkowicie ukryte w kości, albo istniałoby ryzyko złamania cienkich blaszek kostnych w efekcie sił żucia działających na implant. Rozwiązaniem jest sterowana regeneracja kości, która pozwala na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie tkanki kostnej w precyzyjnie określonym miejscu. Zabieg polega na umieszczeniu i odpowiednim ukształtowaniu biomateriału w miejscu planowanej odbudowy kostnej. Całość przykrywa się zaporową błoną kolagenową i zaszywa. Zastosowanie resorbowalnej kolagenowej błony zaporowej zapobiega wrastaniu komórek nabłonka do biomateriału i umożliwia rozrost tkanki kostnej. Po kilku miesiącach, na skutek regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulega zamianie w pełnowartościową, własną kość pacjenta, którą bez obaw można obciążyć implantami.

Moment augmentacji

W zależności od stopnia zaawansowania zaniku kostnego sterowana regeneracja kości może być przeprowadzana przed wprowadzeniem implantów lub w trakcie zabiegu implantacji. Jeśli zanik kostny był znaczny, sterowana regeneracja kości jest wykonywana na kilka miesięcy przed implantacją, którą przeprowadza się dopiero, gdy kość jest już pełnowartościowa i w odpowiedniej ilości. W sytuacji, gdy zanik kostny był niewielki i ilość kości własnej pacjenta pozwala uzyskać stabilizację pierwotną po wprowadzeniu implantów, zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadza się równolegle z zabiegiem implantacji. Po wprowadzeniu implantów umieszcza się materiał kościozastępczy wraz z membraną w miejscach tego wymagających. Wówczas proces osteointegracji implantów oraz tworzenia nowej tkanki kostnej przebiega równolegle.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej

Sinuslift – podniesienie dna zatoki: dlaczego?

Zatoki szczękowe to wypełnione powietrzem przestrzenie w kościach szczękowych poniżej oczu, które sąsiadują bezpośrednio z bocznymi zębami szczęki. Utrata zęba znajdującego się pod zatoką prowadzi do powolnej utraty kości, w wyniku czego zatoka rozprzestrzenia się na obszar uprzednio zajmowany przez korzenie i kość wyrostka zębodołowego.

Implanty i podnoszenia dna zatoki

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinuslift) przeprowadza się w przypadku niedostatecznej ilości kości w miejscu planowanej implantacji. Gdyby implant umieszczony był zbyt płytko w kości, przesuwałby się i nie spełniałby swojego zadania ze względu na brak stabilności koniecznej do przyjmowania sił żucia. Zabieg, dzięki znacznemu pogrubieniu istniejącej kości, umożliwia wprowadzenie implantów tworząc silne wiązanie i stabilne podłoże dla nowego zęba. Podniesienie dna zatoki polega na wprowadzeniu pod błonę śluzową zatoki specjalnego preparatu, który w ciągu kilku miesięcy zamienia się w kość (patrz wyżej: odbudowa kości)

Ekstrakcje

Nacinanie

Resekcje

Komfort leczenia

Bezpieczna chirurgia stomatologiczna w Szczecinie

Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii i olbrzymiej wiedzy naszych lekarzy jesteśmy w stanie zaoferować Państwu zabiegi z zakresu chirurgii dentystycznej przeprowadzane w bardzo komfortowych warunkach. Nowoczesny sprzęt stomatologiczny, którym dysponuje nasza klinika, pozwala na bardzo dokładnie oraz szybkie przeprowadzenie leczenia chirurgicznego, dlatego wizyty u stomatologa chirurga nie muszą już kojarzyć się z udręką oraz cierpieniem. Innowacyjne metody sprawiają, że w klinice dr Gajdy w Szczecinie panuje dla pacjentów komfortowa i przyjemna atmosfera.

Zapraszamy do kontaktu

(+48) 91 433 07 76
klinika@dr-gajda.pl

Zarezerwuj wizytę!