Zarezerwuj wizytę!

Skorzystaj z wyjątkowej oferty

Klinika dr. Gajdy zaprasza

Estetyka, komfort i swoboda życia

Implanty dentystyczne są optymalnym rozwiązaniem z medycznego punktu widzenia u niemalże każdego pacjenta. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi, oferują dużo lepsze efekty estetyczne. Istotne jest to, że implanty stomatologiczne nie wymagają opracowania i zniszczenia zębów przeznaczonych na filary, a dodatkowo pozwalają zachować tkankę kostną w okolicy utraconego zęba.

Nowoczesne implanty przywracają nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim komfort i swobodę życia, a siła żucia powraca niemal w 100%. Pacjent może jeść to, co lubi, bez większych ograniczeń.

Co to jest implant stomatologiczny?

Implant stomatologiczny to ogólne, popularne określenie pod którym kryją się trzy elementy trwale ze sobą połączone:

 1. implant właściwy czyli tytanowa śruba, która jest wszczepiana metodą chirurgiczną w kość pacjenta, gdzie trwale się z nią zrasta i pełni funkcję korzenia zębowego,
 2. łącznik, za pomocą którego implant łączy się z koroną protetyczną,
 3. korona czyli uzupełnienie protetyczne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osadzone w kości pacjenta implanty są filarami dla nowych, sztucznych koron zębów. Odbudowana korona wraz z implantem całkowicie odtwarzają fizjologiczną funkcjonalność naturalnego uzębienia i mechanikę narządu żucia.

Jest to jedyne rozwiązanie, które nie tylko maskuje braki w uzębieniu, ale również zapewnia funkcjonalność taką, jak naturalne zęby.

Przywraca również pacjentowi naturalny wygląd, całkowicie odtwarzają fizjologiczną funkcję naturalnego uzębienia i mechanikę narządu żucia. Pozwalają na odtworzenie zarówno pojedynczych braków zębów, jak i całkowitego bezzębia.

Wskazania do wszczepienia implantu

 • brak pojedynczego zęba
 • brak kilku sąsiadujących ze sobą zębów
 • brak zawiązka/zawiązków zębów stałych
 • bezzębie całkowite szczęki lub żuchwy
 • nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych
 • w celu zwiększenia liczby filarów pod przyszły most protetyczny

Odbudowanie braków w uzębieniu usprawnia nie tylko proces rozdrabniania pokarmu, ale daje również uczucie pewności siebie i podnosi własną samoocenę.

Implanty – od czego zacząć? Badania wstępne

Leczenie implantologiczne zawsze poprzedza głęboka diagnostyka, na którą składają się:

 • wywiad lekarski, który daje obraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta z uwzględnieniem chorób mogących stanowić przeciwwskazania dla przeprowadzenia zabiegu, czyli: choroby serca, płuc, wątroby, tarczycy, nieuregulowanej cukrzycy, osteoporozy i zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • badanie kliniczne, które obejmuje badanie miejsca umieszczenia implantu: stan błony śluzowej (grubość, kolor, ruchomość), obecność próchnicy w pozostałym uzębieniu, stan przyzębia, stan obszaru bezzębnego (szerokość i wysokość wyrostków zębodołowych),
 • badanie rentgenowskie – zdjęcie panoramiczne, które pozwala na ocenę ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu implantu oraz rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu (dno zatoki szczękowej, jamy nosowej, kanały nerwów),
 • tomografia komputerowa, która pozwala na szczegółową ocenę w trzech wymiarach istotnych dla zabiegu czynników: gęstości kości, pozycji zębów w wyrostku zębodołowym, relacji zębów sąsiednich i przeciwstawnych, jak również ich umiejscowienia w stosunku do innych struktur anatomicznych (kanałów nerwów czy zatok szczękowych).
  W przypadku zabiegów implantologicznych wszystkie powyższe cechy warunkują prawidłowy wybór implantu i jego precyzyjną lokalizację, co zapewnia pacjentowi nie tylko komfort użytkowania, ale także przewidywalny rezultat leczenia oraz skrócenie czasu zabiegu.

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do implantacji zachowane zęby i dziąsła powinny być zdrowe!

Etapy wszczepiania implantu

 1. Dokładna diagnostyka lekarska
  Pamiętaj! Bardzo ważna jest szczera rozmowa z lekarzem na temat stanu zdrowia, nawyków żywieniowych, higienicznych i trybu życia. Tylko dzięki uzyskanym na ten temat informacjom lekarz będzie w stanie odpowiednio zaplanować leczenie i zaproponować odpowiednią terapię.
 2. Wszczepienie implantu – zabieg chirurgiczny
  W celu umieszczenia implantu w szczęce lub żuchwie konieczny jest zabieg chirurgiczny. Wykonuje się go w gabinecie stomatologicznym w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu zabieg jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Rozpoczyna się go od wykonania otworów w kości w ściśle określonych miejscach, w które wkręcane są implanty właściwe – śruby tytanowe, po czym zaszywa się dziąsło w celu lepszego gojenia i zmniejszenia ryzyka zakażenia.
 3. Gojenie – osteointegracja
  Proces gojenia, czyli osteointegracja polega na zrośnięciu się implantu z kością i w zależności od stanu żuchwy lub szczęki pacjenta okres ten może trwać od 3 do 6 miesięcy. Kiedy implant przejmuje funkcje korzenia zęba, stomatolog odkrywa powierzchnie implantu, aby na kilkanaście dni zamocować śrubę gojącą, inaczej zwaną śrubą formującą dziąsło. Element ten ułatwia prawidłowe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu, jak również modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną. Po zakończeniu tego procesu można przystąpić do dalszej części leczenia, czyli odbudowy koron zębów.
 4. Leczenie protetyczne
  Leczenie protetyczne polega na pobraniu przez stomatologa wycisku, a technik protetyk przygotowuje łącznik, koronę, most lub protezę, którą lekarz przymocowuje za pomocą elementów łączących do zintegrowanych z kością implantów.

W jakich przypadkach konieczna jest odbudowa kości?

Warunkiem udanej implantacji jest odpowiednia ilość (wysokość i szerokość) tkanki kostnej, w której zostanie osadzony implant. Tylko wówczas można zapewnić długotrwałą stabilizację implantów. U pacjentów ze znacznym zanikiem kości, u których planuje się zabieg implantacji konieczna staje się regeneracja kości. Procedury sterowanej regeneracji kości i tkanek pozwalają na wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej w żądanej okolicy, co umożliwia skuteczne osadzenie implantów stomatologicznych będących filarami późniejszej odbudowy protetycznej.

Na czym polega Sterowana Regeneracja Kości?

W skrócie jest to umieszczenie w rekonstruowanej okolicy materiału kościozastępczego (Geistlisch Bio-Oss®) oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową (Geistlisch Bio-Gide®). Po kilkunastu tygodniach, na skutek działania procesów regeneracyjnych materiał ulega przebudowie na tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.

Czy wszczepianie implantów jest bolesne?

Zabieg chirurgiczny związany z wszczepieniem implantów nie powoduje większych dolegliwości i nie wymaga zwolnienia lekarskiego. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu pacjent dostaje środki przeciwbólowe oraz zimny okład – pomaga to ograniczyć obrzęk i przyspiesza gojenie się rany. Do kilku dni po zabiegu mogą utrzymywać się takie dolegliwości jak obrzęk błony śluzowej i niewielka bolesność. Może pojawić się także stan podgorączkowy.

Sporadycznie zdarzają się dolegliwości o bardziej nieprzyjemnym przebiegu takie jak obrzęk i nieustępujący ból, gorączka, czy szczękościsk. W każdym takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem implantologiem.

Implanty – czas leczenia

Czas leczenia z użyciem implantów można oszacować jedynie w przybliżeniu. Sporo zależy od indywidualnych uwarunkowań i oczekiwań pacjenta. Łączny czas terapii liczony od momentu podjęcia decyzji o implantacji do momentu zamocowania odbudowy protetycznej na funkcjonalnym implancie wynosi przeciętnie od 3 do 6 miesięcy.

Istnieją procedury skracające ten czas nawet do zera, jednak wskazania do ich zastosowania są bardzo ściśle ograniczone, ponadto obciążone są większym ryzykiem niepowodzenia!

Zdarza się również, iż w określonych sytuacjach czas wymagany na określony etap leczenia może ulec wydłużeniu np. w razie konieczności odbudowy kości przed założeniem implantu.

Pamiętaj! Leczenie implantologiczne może trwać kilka miesięcy. W tym czasie możesz korzystać z tymczasowego uzupełnienia protetycznego, dzięki któremu brak zęba nie będzie widoczny. Jest to szczególnie ważne, gdy utraciłeś ząb w tzw. strefie estetycznej, gdzie brak zęba jest zauważalny na pierwszy rzut oka.

Nowoczesne uzupełnienia protetyczne po implantach

 • Korony na implantach: Korony implantologiczne są uzupełnieniem protetycznym stanowiącym najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o uzupełnienie braku pojedynczego zęba. Główną zaletą leczenia w porównaniu do metody alternatywnej, czyli odbudowy braku zęba za pomocą mostu protetycznego jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, a tym samym ich nieodwracalnego uszkodzenia. W celu wykonania korony na implancie, należy po zabiegu implantacji odczekać od 3 do 6 miesięcy w celu zrośnięcia się wszczepu z kością, po czym zakłada się śrubę gojącą, mającą za zadanie wygoić błonę śluzową nad implantem oraz uformować jej odpowiedni estetyczny kształt. Po upływie około 2 tygodni stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe. Dzięki nim możliwe jest dokładne odwzorowanie warunków w jamie ustnej i określenie pozycji implantu na przyszłym modelu odlewanym przez technika. W zależności od umiejscowienia implantu dobiera się łącznik, na którym zacementowana będzie przyszła korona – w przypadku łączników tytanowych korona porcelanowa na podbudowie metalowej, przy łączniku cerconowym* korona pełnoceramiczna. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Pacjenta kształtu i koloru powstałej korony ostatnim etapem jest zacementowanie jej na stałe w jamie ustnej Pacjenta.

Cercon – ceramika spełniająca najwyższe wymagania.

  

 • Mosty na implantach: Są uzupełnieniem protetycznym stanowiącym najlepsze rozwiązanie w przypadku braków zębowych w okolicy kilku sąsiadujących ze sobą zębów. Główną zaletą leczenia w porównaniu do metody alternatywnej, czyli odbudowy zębów za pomocą mostu protetycznego jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta, a tym samym ich nieodwracalnego uszkodzenia. W celu wykonania mostu na implantach, należy po zabiegu implantacji odczekać od 3 do 6 miesięcy w celu zrośnięcia się wszczepów z kością, po czym zakłada się śruby gojące, mające za zadanie wygoić błonę śluzową nad implantami oraz uformować jej odpowiedni estetyczny kształt. Po upływie około 2 tygodni stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe. Dzięki nim możliwe jest dokładne odwzorowanie warunków w jamie ustnej i określenie pozycji implantów na przyszłym modelu odlewanym przez technika. ustnej i określenie pozycji implantu na przyszłym modelu odlewanym przez technika. W zależności od umiejscowienia implantu dobiera się łącznik na którym zacementowany będzie most – w przypadku łączników tytanowych most porcelanowy na podbudowie metalowej, przy łączniku cerconowym most pełnoceramiczny. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Pacjenta kształtu i koloru powstałej pracy ostatnim etapem jest zacementowanie jej na stałe w jamie ustnej Pacjenta.

 

 • Proteza na implantach: Proteza częściowa lub całkowita stabilizowana za pomocą implantów przywraca estetykę naturalnego uzębienia. Implanty w wyniku połączenia z kością za pomocą naturalnego procesu gojenia tworzą podstawę, na której stomatolog umieszcza za pomocą systemu locator, systemu na belce lub koron teleskopowych protezę, która funkcjonalnie i estetycznie naśladuje utracone zęby. Wybór systemu łączącego uzależniony jest od indywidualnych warunków pola protetycznego Pacjenta. W przypadku leczenia implantoprotetycznego bezzębia, czyli całkowitego braku zębów w szczęce lub w żuchwie wszczepienie już dwóch implantów w żuchwie i czterech w szczęce powoduje poprawę komfortu żucia i stabilność utrzymania protezy w jamie ustnej.

  

Pamiętaj! Leczenie implantologiczne może trwać kilka miesięcy, jednakże w tym czasie istnieje możliwość korzystania z tymczasowego uzupełnienia protetycznego, dzięki któremu brak zęba nie będzie widoczny. Jest to szczególnie ważne w przypadku utraty zęba w tzw. strefie estetycznej, gdzie brak zęba jest zauważalny na pierwszy rzut oka.

Przeciwwskazania do implantów

 • Aktywna choroba nowotworowa;

 • chemioterapia i radioterapia w ciągu ostatnich 5 lat;

 • zaburzenia układu krzepnięcia (antykoagulanty, marskość wątroby, małopłytkowość, skłonność do krwotoków);

 • zaburzenia odporności i funkcji układu białokrwinkowego (białaczki);

 • choroba reumatoidalna (terapia sterydowa);

 • nieustabilizowane zaburzenia endokrynologiczne, np. cukrzyca;

 • pacjenci poniżej 16 roku życia (nieukończony rozwój kości);

 • ciąża;

 • choroby wyniszczające organizm, np. alkoholizm, AIDS, narkomania;

 • bruksizm.

 

Istnieją również miejscowe ograniczenia takie jak:

 • zły stan higieny jamy ustnej
 • miejscowe procesy zapalne, nieprawidłowa błona śluzowa w miejscu przyszłej implantacji
 • niekorzystne warunki anatomiczne (zbyt małe rozmiary wyrostka zębodołowego do umieszczenia implantów, brak miejsca pomiędzy zębami sąsiednimi oraz pomiędzy zębami górnymi i dolnymi)
 • nałogowe palenie tytoniu – nałogowi palacze mają cienką i gorzej ukrwioną błonę śluzową oraz zaburzenia w krążeniu, co może powodować, że rany będą się trudniej goić

Jak dbać o implanty na co dzień?

Higiena bezpośrednio po zabiegu implantacji, oraz po zabiegu odsłonięcia implantu.

Rana pozabiegowa stanowi potencjalne „wrota dla bakterii” i wymaga przede wszystkim zabiegów profilaktycznych chroniących przed ewentualnym zakażeniem. Zanieczyszczenia i bakterie gromadzące się wokół rany mogą doprowadzić do rozwoju infekcji i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepionego implantu. Prócz stosowania leków i specjalistycznych płukanek zaleconych przez lekarza wskazany jest jak najszybszy powrót do zabiegów higienicznych w okolicy implantacji. Najczęściej po zdjęciu szwów można rozpocząć oczyszczanie i delikatne masowanie miejsca implantacji za pomocą bardzo miękkiej i delikatnej szczoteczki. Te zabiegi pozwolą usuwać miękkie osady i zanieczyszczenia i jednocześnie nie urażą wrażliwej tkanki w miejscu zabiegu. Pozostałe zęby należy myć bardzo starannie dwa razy dziennie nie zapominając o stosowaniu nici dentystycznych i szczoteczek do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych lub irygatorów. Są to miejsca nieosiągalne dla tradycyjnych czy też elektrycznych szczoteczek, a w których potencjalnie niebezpieczne dla implantów bakterie mają idealne warunki do rozwoju.

WAŻNE! Podobnie jak na naturalnych zębach, tak również wokół implantów, na koronach i protezach oraz pod dziąsłami gromadzi się tzw. płytka bakteryjna – miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zębów i korzeni. Jeśli w ciągu kilkunastu godzin nie oczyścimy zębów z płytki bakteryjnej rozpoczyna się proces mineralizacji osadu – płytka przekształca się w kamień nazębny, który może być usunięty już tylko w gabinecie stomatologa, za pomocą specjalnych narzędzi.
Kamień nazębny i płytka bakteryjna stanowią autentyczne zagrożenie zarówno dla zdrowych zębów jak i implantów. Naturalne zęby są narażone na demineralizację i próchnicę, z kolei toksyny wydzielane przez bakterie bytujące w płytce są główną przyczyną zapalenia dziąseł, także wokół implantów. Tymczasem zdrowe dziąsła i kości są niezbędnym warunkiem utrzymania implantów w dobrej formie. Zapalenie dziąseł wokół implantu można wyleczyć, jednak leczenie takiego stanu jest trudniejsze w przypadku dziąsła otaczającego implanty niż w przypadku dziąsła wokół naturalnych zębów. Ponadto pacjentowi grozi nawrót choroby i dalsze komplikacje. Jeśli osad nie zostanie w porę dokładnie usunięty zapalenie rozwija się i może objąć również kość, w której osadzony jest implant. Infekcja prowadzi do zaniku kości, implant traci właściwą stabilizacje, przestaje pełnić funkcje „korzenia”zęba i może dojść do utraty implantu.

Koszt leczenia implantów

W Klinice Stomatologicznej DR GAJDA® podczas pierwszej wizyty implantolog przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem oraz wykonuje badanie tomografii komputerowej (CT). Na tej podstawie są udzielane informacje o możliwościach implantacji, stanie kości, długości leczenia oraz możliwości wyboru materiałów do leczenia protetycznego. Ze względu na istniejące ryzyko braku zintegrowania się implantu z kością taka wizyta jest konieczna aby zminimalizować maksymalnie ryzyko niepowodzenia. W planie pracy uwzględnione są wszystkie zabiegi związane z implantacją oraz zabiegami okołoimplantacyjnymi (rozszczepienie wyrostka kostnego, odbudowa kości, podniesienie dna zatoki szczękowej).

Na końcową cenę implantu zęba wpływa wiele składowych i na pewno nie jest to mały wydatek ale jest to inwestycja na bardzo długi czas. Dzięki implantom zębów można cieszyć się pięknym uśmiechem przez długie lata.

Na jakim materiale pracujemy?

W Klinice Stomatologicznej DR GAJDA® pracujemy na systemie implantologicznym Comlog. Należy on do najczęściej używanych implantów na całym świecie a liczne badania potwierdzają dobre wyniki w zakresie długoterminowej trwałości.

Zalety systemu CAMLOG:

 • precyzyjne połączenie CAMLOG® Tube-in-Tube
 • wybitne wyniki w perspektywie długoterminowej dzięki znakomitej powierzchni PROMOTE

 

Poza tym Camlog wyróżnia duży wybór komponentów protetycznych z unikalnymi rozwiązaniami, dzięki czemu protetyk może precyzyjnie przygotować funkcjonalną i estetyczną odbudowę protetyczną, która docelowo zostanie osadzona na implantach. Łączniki oferowane przez firmę Camlog umożliwiają wykonanie funkcjonalnych, estetycznych i najwyższej jakości zamienników zębów. Precyzyjny asortyment elementów protetycznych ma przejrzystą strukturę pozwalając na odbudowę pojedynczego zęba, mostka czy pełnej protezy.

Pacjenci i ich wymagania zawsze stawiani są na pierwszym miejscu!

Zachęcamy do kontaktu

(+48) 91 433 07 76
klinika@dr-gajda.pl

Zarezerwuj wizytę!