Tomografia i rentgen dentystyczny Szczecin

Zdjęcia cyfrowe RTG i nowoczesna tomografia komputerowa 3d

Zarezerwuj wizytę!

Zarezerwuj on-line lub zadzwoń

Diagnostyka

Rentgen i tomograf w leczeniu stomatologicznym

Tomografia komputerowa 3D (CT) oraz radiowizjografia cyfrowa (RTG) mają szczególny udział w skutecznym leczeniu zębów. Obraz, jaki można otrzymać przy zastosowaniu tych nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, stanowi nieocenioną pomoc przy zabiegach stomatologicznych.

Jako klinika w procesie leczenia stosujemy obydwie metody, dzięki czemu w sposób wyjątkowy, możemy naprawdę kompleksowo zatroszczyć się o swoich pacjentów.

Ultranowoczesna tomografia stomatologiczna, którą wykonuje klinika dr Gajdy w Szczecinie, znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: stomatologia ogólna, endodoncja, leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego, a także periodontologia. Jednak z jej usług korzysta głównie chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa oraz implantologia. Dzięki temu skomplikowane zabiegi dentystyczne jesteśmy w stanie przeprowadzić o wiele szybciej, precyzyjniej i mniej boleśnie dla Pacjenta.

Nowoczesna radiologia to o wiele lepszy komfort leczenia!

Zabiegi

Rentgenodiagnostyka w klinice
dr Gajdy

Tomografia komputerowa 3d

Wszechstronną analizę warunków kostnych przeprowadzamy wykorzystując system Ez3D – i z zastosowaniem tomografu pojedynczej wiązki stożkowej firmy Gendex (USA) – wiodącego producenta urządzeń do diagnostyki RTG na świecie. Jest to najnowocześniejsza tomografia komputerowa 3D, która pozwala na odtworzenie struktury kostnej twarzoczaszki pacjenta w projekcji trójwymiarowej. Analizując obraz o wysokiej rozdzielczości w przeznaczonym do tego specjalnym programie komputerowym  Ez3D – i,  mamy możliwość szczegółowej oceny gęstości kości, pozycji zębów w wyrostku zębodołowym, relacji zębów sąsiednich i przeciwstawnych, jak również ich umiejscowienia w stosunku do innych struktur anatomicznych takich jak: kanały nerwów czy zatoki szczękowe.

Wszystkie te cechy są szczególnie ważne w przypadku implantologii, jak również stomatologii estetycznej. Dzięki temu łatwiej dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego dla pacjenta implantu i zaplanować zabieg. Efektywność zdjęć wykonanych tą techniką gwarantuje też niską ekspozycję pacjenta na szkodliwe promieniowanie w trakcie badań. Zachęcamy do wykonania tomografii komputerowej w klinice dr Gajda w Szczecinie.

Radiowizjografia cyfrowa (RTG)

Bezpieczne RTG dentystyczne

Zdjęcia uzyskiwane radiowizjografią cyfrową – dzięki otrzymywanemu obrazowi – stanowią nieocenioną pomoc w codziennej praktyce stomatologicznej.
Korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnej radiowizjografii:

 • zminimalizowanie dawek promieni rentgenowskich: ich ilość jest obniżona aż o 90 % w stosunku do naświetlania potrzebnego do wykonania zdjęcia na kliszy, co znacznie zmniejsza ekspozycję pacjenta na szkodliwe promieniowanie
 • bardzo szybkie otrzymywanie zdjęcia od ekspozycji do momentu wyświetlenia go, co zmniejsza czas oczekiwania na wyniki/kolejny zabieg dla pacjentów
 • łatwy dostęp do danych Pacjenta – zdjęcia pozostają uporządkowane w systemie i dzięki temu mogą być wielokrotnie porównywane
 • prostsza diagnostyka – zdjęcie można powiększyć, dowolnie obrócić i mierzyć z bardzo dużą dokładnością.

RTG stomatologiczne

W ramach diagnostyki rentgenowskiej oferujemy możliwość wykonania:

 • ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE (wewnątrzustne), które dostarcza najwięcej informacji na temat stanu pojedynczych zębów. Charakteryzuje się dużą dokładnością. Zdjęcie punktowe zęba wykonuje się najczęściej podczas leczenia kanałowego (umożliwia ocenę stanu tkanek okołowierzchołkowych i pozwala na ustalenie długości kanałów i dokładną ich lokalizację). Dzięki powtarzalności, po zakończonym leczeniu można ocenić stan zęba po ostatecznym wypełnieniu. Zdjęcie punktowe wykonuje się również w przypadku stanów zapalnych umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie pojedynczego zęba. U pacjentów po urazach twarzy zdjęcia te pomagają zlokalizować złamania w obrębie korony i korzenia zęba.
 • ZDJĘCIE RTG PANTOMOGRAFICZNE (inaczej: zdjęcie panoramiczne) stanowi w diagnostyce stomatologicznej podstawowe badanie RTG i jest szczególnie przydatne do oceny stanu zębów i przyzębia pacjenta. Badanie to – w odróżnieniu od wcześniejszego punktowego – pozwala na uwidocznienie wszystkich zębów (uwzględniając przy tym niewyrznięte i zatrzymane), a także otaczające je struktury (wyrostki zębodołowe, zatoki szczękowe, gałęzie żuchwy). Dawka promieniowania, jakiej poddawany jest pacjent podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego jest porównywalna z dawką generowaną przy pojedynczym zdjęciu zęba – dlatego też w przypadku planowania leczenia kilku zębów (lub większego ubytku wymagającego protezy) wykonanie pantomogramu jest o wiele bezpieczniejsze niż wykonanie zdjęć poszczególnych zębów.

RTG w leczeniu dentystycznym

Badanie to wykorzystuje:

 • Chirurgia: przed planowaną ekstrakcją zęba w celu zobrazowania kształtu jego korzeni, dzięki czemu możliwa jest ocena stopnia trudności zabiegu;
 • Protetyka: do oceny, które zęby należy usunąć, a które wyleczyć, tak aby mogły spełniać funkcję filarów dla mostów, koron i protez;
 • Implantologia: do oceny budowy kości szczęk w celu właściwego doboru implantów zębowych;
 • Periodontologia: w celu uzyskania informacji, w jakim tempie postępuje zanik kości szczęk w przypadku chorób przyzębia;
 • Stomatologia zachowawcza: w celu wykrycia ubytków próchnicowych na powierzchniach niewidocznych podczas; rutynowego badania, oceny okolicy okołowierzchołkowej – przed i po leczeniu kanałowym, a także weryfikacji stanu istniejących już wypełnień;
 • Stomatologia dziecięca: w celu wczesnego zdiagnozowania wad rozwojowych zębów oraz oceny stopnia ich rozwoju;
 • Diagnostyka stomatologiczna: do wykrywania chorób, które często rozwijają się bezobjawowo, takich jak nowotwory i torbiele.

Tomograf 3d

Rentgen cyfrowy

Cyfrowa diagnostyka

Nowoczesna radiologia stomatologiczna

Zastosowanie wyspecjalizowanych narzędzi jest szczególnie ważne w przypadku implantologii, jak również stomatologii estetycznej. Dzięki temu łatwiej dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego dla pacjenta implantu i zaplanować skuteczny zabieg medyczny. Efektywność zdjęć wykonanych najnowocześniejszymi technikami cyfrowymi gwarantuje też niską ekspozycję pacjenta na szkodliwe promieniowanie w czasie badań. Dlatego szczególnie zachęcamy do wykonania zabiegu, jakim jest trójwymiarowa tomografia komputerowa, w klinice dr Gajda w Szczecinie.

Zapraszamy do kontaktu

(+48) 91 433 07 76
klinika@dr-gajda.pl

Zarezerwuj wizytę!