Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej stosowany bywa u pacjentów z zanikiem kości szczęki – przed wszczepieniem implantów. Konieczna jest rekonstrukcja kości, by implanty mogły się w niej utrzymać. Dzięki tej nowoczesnej metodzie osoby, które kiedyś nie miały szansy, teraz mogą korzystać z implantów.

Na czym polega zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej?

Coraz powszechniejszą metodą uzupełnienia braków w uzębieniu jest wszczepienie implantów. Niekiedy przed wykonaniem tego zabiegu potrzebne jest podnoszenie dna zatoki zębowej. Dzieje się tak u m.in. u pacjentów którym brakuje dostatecznej ilości kości umożliwiającej prawidłowe wszczepienie implantów.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej polega na wykształceniu nowej tkanki kostnej w dnie zatoki szczękowej. Korzysta się tu z mechanizmu sterowanej regeneracji tkanki kostnej. W obszar wymagający rekonstrukcji wstawia się materiał kościozastępczy albo własną kość uzyskaną w tzw. przeszczepie autogennym.

Obecnie stosowane są dwie metody podnoszenia dna zatoki szczękowej. Otwarta polega na operacyjnym wejściu do zatoki z bocznego otworu i umieszczeniu na jej dnie materiału kościozastępczego lub tkanki kostnej własnej. Metoda ta pozwala na większą odbudowę utraconej kości, umożliwia też kontrolę podczas zabiegu. Znaczne podniesienie dna zatoki przeprowadza się na kilka miesięcy przed wszczepieniem implantów. W tym czasie tworzy się wartościowa kość (działa mechanizm, co przy zrastaniu kości np. po złamaniach).

Metoda zamknięta stosowana jest wtedy, gdy dno zatoki należy podnieść w małym stopniu. Nie otwiera się zatoki, wykorzystuje jedynie otwory wywiercone pod implanty. Przez nie wprowadzany jest materiał. Zaletą tej metody jest mniejsza inwazyjność i możliwość wprowadzenia implantu w trakcie zabiegu. Metodę zabiegu wybiera stomatolog, który może też ocenić, że wskazań nie ma.

Powikłaniem pozabiegowym bywa uszkodzenie błony śluzowej wyściełającej zatokę szczękową.

Po zabiegu należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Konieczne jest utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej. Na opuchliznę można przykładać chłodne kompresy. Przez około dwa tygodnie trzeba unikać wysiłku fizycznego, dźwigania ciężkich przedmiotów, a także nie powinno się latać samolotem.

Jak się przygotować do zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej?

W pierwszej kolejności wykonywane jest trójwymiarowe badanie tomografem komputerowym, dzięki któremu można właściwie ocenić stan wyrostka zębodołowego szczęki, jego szerokość i wysokość, stan przyległych zębów. W przypadku braku miejsca na implant lub z powodu nachylonych zębów potrzebne bywa leczenie ortodontyczne, w razie zmian chorobowych – ich wyleczenie. Przed samym zabiegiem konieczne jest utrzymywanie higieny jamy ustnej na najwyższym poziomie.

Wskazania do podniesienia zatoki szczękowej

Zatoki szczękowe mieszczą się po obu stronach, nad wierzchołkami korzeni górnych zębów, zwykle od czwórki do siódemki. Kiedy z jakichś powodów utracimy ząb, wówczas kość wyrostka zębodołowego ulega powolnemu zanikowi i dno zatoki obniża się. Tkanka kostna jest zbyt cienka, aby wszczepić implanty. I właśnie wtedy ratunkiem jest zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej. Jeszcze do niedawna pacjenci w takiej sytuacji byli pozbawieni możliwości korzystania z implantów. Podnoszenie dna zatoki szczękowej stosuje się też m.in. przy zapaleniu przyzębia (w celu zachowania uzębienia, które utraciło stabilność), przy resekcji korzenia zęba lub w razie konieczności usunięcia torbieli.

Istnieją także przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Należą do nich choroby takie jak cukrzyca, choroby układu nerwowego, nowotwory w miejscu przeprowadzania implantacji, a także przyjmowanie niektórych leków. O stanie zdrowia zawsze należy powiadomić stomatologa.